KNJIGA PRIČA 22 AUTORA – NAVIJAČA S TRIBINA GRADSKOG VRTA I OPUS ARENE U KOJIMA MOŽETE UPOZNATI POVIJEST KLUBA I NJEGOVE NAJVEĆE, ALI I NAJTEŽE TRENUTKE TE RAZUMJETI STRAST NAVIJAČA NK OSIJEKA.

Davor Ambruš, Anđelko Balikić, Luka Blagojević, Jan Buljubašić, Tomislav Buljubašić, Vedran Drabek, Ivan Domančić, Gradimir Đukarić, Dalibor Keler, Dragutin Kerže, Dragan Kovač, Mladen Kovačević, Tomislav LevakMario Mihić, Zoran Milinović, Marijan Palić, Matija Palijan, Nikola Patković, Ante Suvala,  Tomislav Suvala, Marko Škrobo i Domagoj Tomas.

Više o knjizi

Kupite knjigu